پروژه ها

پارس عمران آسيا

 
 
درباره ما
مدیران
خدمات
مناقصات
پروژه ها
پيوند ها
تماس با ما
 
 
   
رديف  نام پروژه نوع خدمات كارفرما مجري طرح بر آورد پروژه(ريال) وضعيت
1

مطالعات زیست محیطی صنایع کشتی سازی پرشیا مارین

خدمات مهندسی

مهدسان مشاور اوج پژوهش صنعت شرکت پارس مارین قشم 600،000،000 90%
2

تامین آب خام مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان

طراحي و خدمات مهندسي

مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان در شرف انتخاب پیمانکار   (EPC) 989,000,000,000 100%
3 پروژه طراحی، تامین و احداث نیروگاه برقابی شیروان طراحي و خدمات مهندسي شرکت صانرژی شرکت صانرژی 1,500,000 $ 87%
4

تصفیه خانه فاضلاب شهر لردگان

نطارت كارگاهي و عالي

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری در شرف انتخاب پیمانکار   (EPC) 40,000,000,000 31%
5 مطالعات مرحله دوم شبکه و انتقال فاضلاب روستاهای اطراف شهرکرد مشاوره شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری 43,000,000,000 اتمام
6 طرح تصفيه خانه آب فارابي(اهواز) طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شرکت فالق صنعت 000، 000 ، 855 ، 8 اتمام
7 طرح تصفيه خانه آب كاشان طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه سازمان آب  منطقه اي اصفهان 000 ، 000 ، 810 ، 10 اتمام
8 مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آب شهر اسدیه مطالعات مرحله دوم شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی 850,000,000 اتمام
9 طرح تصفيه خانه مدول دوم فاضلاب كرمان طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شركت آب و فاضلاب استان كرمان 000 ، 000 ، 218 ، 10 اتمام
10 شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر قشم مشاوره و نظارت عالی شرکت ژیان سازمان منطقه آزاد قشم 500.000.000.000 اتمام
11 طرح تصفيه خانه فاضلاب قم طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شركت آب و فاضلاب استان قم 10.498.400.000 اتمام
12 طرح تصفيه لجن تصفيه خانه فاضلاب كرمانشاه طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه 12,902,480,000 اتمام
13 طرح تصفيه خانه فاضلاب زاهدان طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شركت آب و فاضلاب استان سيستان وبلوچستان 000 ، 000 ، 187 ، 29 اتمام
14 طرح تصفيه خانه فاضلاب نوشهر – چالوس طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شركت آب و فاضلاب استان مازندران 9,331,925,000 اتمام
15 خطوط انتقال شبكه فاضلاب شهر آبادان طراحي و خدمات مهندسي به روش واكيوم آبفاي خوزستان شركت لوشان 000 ، 000 ، 000 ، 18 اتمام
16 پروژه تصفيه خانه فاضلاب صنعتي كارخانه چوب فشرده MDF طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شركت توسعه نيشكر صنايع سلولوزي 000 ، 000 ، 000 ، 12 اتمام
17 پروژه تصفيه خانه فاضلاب صنعتي كارخانه اسيد سيتريك-کرمانشاه طراحي و خدمات مهندسي ماشين سازي ويژه شرك كيمياي غرب گستر 000 ، 000 ، 000 ، 8 اتمام
18 طراحی و اجرای شبکه فاضلاب مرکز آموزش نزاجا طراحی و اجرا پست مهندسی آموزش بهداشت نزاجا پست مهندسی آموزش بهداشت نزاجا 550.000.000 اتمام
19 تصفیه خانه آب خام پتروشیمی  مديريت قرارداد و طراحي و مهندسي ماشين سازي ويژه شرکت آب نیرو بندر امام 110.000.000.000 اتمام 

مهندسي مشاور